Dopravné nehody v SR

O nás

Náš kód je dostupný na:
Zdrojom údajov o dopravných nehodách na tejto stránke je systém www.odoprave.info prevádzkovaný Ministerstvom dopravy a výstavby SR.
Údaje sa aktualizujú jedenkrát za deň, vždy o 01:00 v noci za predchádzajúci deň.
Dáta referenčnej siete pozemných komunikácií SR čerpáme z Portálu IS MCS.
Všetky podnety a pripomienky radi privítame na adrese nehodovost@kayaposoft.com.